Kızılötesi (IR)

Kızılötesi (IR)

Üç tür ısı transferi vardır :

Isı Yayılımı : Aynı nesne içinde sıcak parçadan daha soğuk parçaya doğru enerji geçişi

 

ir-transferts-thermiques-400x266 Isı Taşınımı :Bir gaz veya sıvıdan; gaz, sıvı veya katı bir maddeye temasla enerji geçişi

 

Işınım : Bir aktarıcı teması olmadan bir nesneden başka bir nesneye enerji geçişi

Kızılötesi ısıl ışınım grubundandır

 

Kızılötesi dalga uzunlukları

ir-longueurs-d-onde-600x186

Dalga boyu Wien kanunuyla belirlenir : λMax = 2.8978 . 10-3 / T (°K)

Dalga boyu seçimi, en iyi verimi elde etmek ve aynı zamanda kurulan sistemin kullanımı için belirleyici faktördür.

 

Isı Taşınımı ve Işınım Karşılaştırılması

ir-sechoir-cheveux-139x139 Isı Taşınımı :

Düşük yoğunluklu güç

Işınım :

Yüksek yoğunluklu güç

ir-soleil-139x139

 

E = β(Tair – Tproduit) E = a(T4émetteur – T4produit)

 

 

Voir en : İngilizceFransızca